Enter your keyword

post

Kalbin Bölümleri

Yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi; Öğrencilerin yaşamlarının eğitim sürecine dâhil edilmesi yoluyla öğrenmenin gerçekleşmesidir. Etkinliklerde öğretmenin değil öğrencinin aktif ve merkezde olmasını kapsar. Öğrenci materyallerle ve uygulamalarla ne kadar çok ilişkide olursa, duyu organları o kadar çok uyarılmış olur. Konu anlatımında öğrenci ne kadar somut materyalle desteklenirse kalıcı öğrenmeler o kadar fazla olur.
Bu ilkeye bağlı olarak Biyoloji dersi kapsamında okulumuzun Fen ve Teknoloji labaratuvarında  11. sınıf öğrencilerimizle kalp diseksiyonu( dokuların-yapıların, cerrahi olarak izole edilmesi, açığa çıkarılması) yapıldı.  Öğrencilerin konuyu yaparak, yaşayarak pekiştirmeleri amaçlandı.