Enter your keyword

Kurum Anlayışımız

Kurum Anlayışımız

``Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, ya da esaret ve sefalete terk eder.`` M.Kemal Atatürk

Çocuklarımıza her türlü sorundan uzak, sevgi dolu bir yuvada bilgilendirilmeleri, akademik ve sosyal yönden geliştirilmeleri kurumumuz için vazgeçilmezdir.

Bu nedenle öğrencilerimiz ve velilerimiz ile güçlü iletişim ağları oluşturmak gerektiğine inanıyoruz. Okul, aile , öğrenci üçgenine gereken önemi vermeye gayret gösteriyoruz. Okula isteyerek gelecekleri ve burada bulunmaktan zevk alacakları sıcak bir ortam hazırlamak için bu yıl okulumuzu gençleştirdik. Kurumun performansını artırmak için fiziki yapısı ve sosyal, sportif alanları ve çevre düzenlemesi ile çevremizde pek rastlanmayan bir «butik» okul ortamı yaratıldı.

Kurumumuz hedeflerine seçkin öğretim kadrosuyla, donanımlı ve küçük sınıflarıyla, uygulamaya yeterli öğretim programlarına yönelik, nitelikli eğitim vererek ulaşacaktır. Öğrencilerin birbirini tanıdığı, öğretmenleri ile yakın iletişim kurabildiği yabancı dillere gereken önemi veren bir kurum olma niteliği taşıyoruz. Veli beklentilerine uygun eğitim ortamının donatımına gerekli özen ve hassasiyeti gösterdik.

İyi bir eğitim-akademik başarı için, mesleklerinde kıdemli, branşlarında deneyimli, öğretmeyi bilen, uzman, çağdaş, genç, dinamik ve yabancı dil ağırlıklı bir kadromuzla sizlere kucak açtık.

Ders saatleri dışında kullanılacak sosyal, kültürel ve sportif alanlara geniş yer verdik.

Esas olan okulun, öğrencinin gelişmesindeki olumlu etkilerinin gözlenmesidir. Bu anlamda sorumluluk almayan insanın neyi ne kadar zamanda nasıl yapacağına dair sınırları belli değildir.  Çalışmalarımızla öğrencilerimize sorumluluk almayı, zaman kaybına yol açan faktörleri  (fazla tv izleme, çalışmaya başlayamama, boş hayal kurma, endişelenme vb…) ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin sınıfın içinde ne yapıldığına olan dikkatimizin yanında sınıfın dışında ne yaptığına da odaklanmamız gerekir. Beklentilerimiz okulun içini bir cazibe merkezi haline getirmek ve bir hayat sahnesine dönüştürmek olduğundan «okulu yaşayan bir yere dönüştürmeyi ve çocukların sanki sokakta oynuyormuş gibi, sanki arkadaşlarıyla doğada birlikteymiş gibi hissettirmek okulun canlı olacağının teminatıdır» .

Karadeniz Eğitim Kurumları