Enter your keyword

Rehberlik

Rehberlik Anlayışımız

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen mizaç yapısı temelinde değerlendiren, yanlış genellemeler ve herkese yönelik hap reçetelerin aksine her bir mizaç yapısına uygun yaklaşımlar sunan rehberlik çalışmaları yapmaktayız.

Çocuğu tanımak, ihtiyaçlarını görmek, bireysel potansiyelini ortaya koyabileceği ortam hazırlamak ve var olan bireysel yönelimini geliştirmek için; çocuğun mizaç yapısının bilinmesiyle işe başlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Öğrencinin yönelim, algı, motivasyon ve arayışını belirleyen mizaç yapısı merkeze alınarak belirlenen yaklaşım stratejisi sayesinde; öğrenciyle birebir iletişimde bulunan rehber öğretmen, öğretmen ve velilerin ortak ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesiyle mümkün olmaktadır.

Tüm eğitimcilerin ortak amacı; öğrencilerimizin sağlıklı, kendine güvenen, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmeleridir. Ancak her bir öğrencimizin mizaç tipindeki farklılıklardan dolayı yaşamdan beklenti, algı, arayış ve motivasyonları da farklıdır. Bu noktada bizler, mizaç tiplerini temel alan yaklaşımımızla mizaç farklılıklarını tanıyarak öğrencilerimizin sağlıklı karakter ve kişilik gelişimlerine destek olmayı ve mizaç ihtiyaçlarına uygun bir eğitim alabilmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Çocuklarımız sizlerden aldığımız emanetlerinizdir, emanetlerinizi en güzel taşımak temel görevimizdir.

Her çocuk başarılı olabilir…

Ölçme ve Değerlendirme

Verilen yayınlar, denemeler, testler ne kadar iyi olursa olsun bilgiyi ölçmediğiniz ve değerlendirmediğiniz süreci ölçülemeyen bilgi çöp olarak kalır.

Ölçme ve değerlendirme birimimiz yıl içinde yapılan hazırbulunuşluk sınavları, deneme sınavları, ünite değerlendirme quizleri ve yazılılarla  “Ne öğrendim? Nerede eksik öğrenmem var? Hedefime yaklaştım mı?” sorularına cevap veren çalışmalar yapar. Böylece öğrencilerin eksik kazanımlarına göre birebir çalışmalar ilgili ders öğretmenleri tarafından yapılır.

Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde, doğru ve etkili geribildirimler verilir, daha etkili rehberlik sağlanır.

Velilere ve Öğrencilere Nasıl Geri Bildirim Veriyoruz?

Uygulanan her sınavdan sonra öğrencilerimize sınav sonuç karnesi verilir. Bu sınav karnesinde ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanı, toplam doğru ve yanlışları, şubesinde, okulunda ve Türkiye genelinde, sınava giren öğrencilere göre, başarı sırası gibi bilgiler bulunur. Bu bilgilere ek olarak öğrencilerimize sınavla ilgili geri bildirim sağlayacak soru ve konu analizleri de karnede yer alır. Öğrencilerimiz sınav sonuç karnelerini ellerine aldıklarında hangi konudan desteğe ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla görebilir ve bu konularla ilgili öğretmenlerinden daha rahat yardım talebinde bulunabilirler.

Velilerimiz sonuçlar hakkında danışman öğretmenler tarafından aranarak bilgilendirilir. Ayrıca veli toplantılarında sonuçlar velilerle paylaşılır. Yapılan birebir çalışmalar SMS yoluyla velilere gönderilir.