Enter your keyword

Vizyon-Misyon

Vizyon

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21.yüzyılın dünyasına uyumlu, sorulara çözüm getiren, yüksek donanımlı, öğrenmeyi seven, yurtsever bireylerin yetiştirildiği, eğitim ve öğretimdeki başarıları ile uluslararası standartlara uygun, ülkemizde fark yaratan seçkin bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon

Bireysel farklılıkları önemseyerek ve en gelişmiş öğretim yöntemlerini kullanarak teknoloji destekli, yabancı dil ağırlıklı, üretken, yaratıcı ve kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alan; mutlu, öz güvenli, başarılı, sağlıklı, ilkeli, duyarlı, araştıran, sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş, açık fikirli, öğrenmeye ve yeniliklere açık iş birliğine yatkın, eleştirel düşünen, akılcı, cesaretli, çok yönlü gelişimi önemseyen, millî kültürünü özümsemiş, Atatürk İlke ve İnkılaplarını içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir.

Değerler

Aklın ve bilimin ışığında ilerlemek,
Özverili, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,
İnsan ilişkilerinde adil, güvenli, sevgi, saygı, açık iletişim ve empatik yaklaşımı esas almak,
Eğitimin sürekliliği ilkesini gerçekleştirmek,
Olumlu kurum iklimi yaratmak,
Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek,
Akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek,
Öğrencilerimizin bireyselliğini önemsemek.