Enter your keyword

Blog

Kalbin Bölümleri

Kalbin Bölümleri

Yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi; Öğrencilerin yaşamlarının eğitim sürecine dâhil edilmesi yoluyla öğrenmenin gerçekleşmesidir. Etkinliklerde öğretmenin değil öğrencinin aktif ve merkezde olmasını kapsar. Öğrenci materyallerle ve uygulamalarla ne kadar çok ilişkide olursa, duyu organları o kadar çok uyarılmış olur. Konu anlatımında öğrenci ne kadar somut materyalle desteklenirse kalıcı öğrenmeler o kadar fazla olur. Bu ilkeye bağlı olarak [...]